how to create a site

CUT TO: GENT is een eendaags kortfilmfestival van en met jonge eigenzinnige filmkunstenaars en vindt jaarlijks plaats in het pittoreske Gent. We willen iedereen aanmoedigen om te experimenteren, ongeacht tradities en clichés. We zien ons festival als een speeltuin of laboratorium waar zowel filmmakers als het publiek worden aangespoord om te dromen.

CUT TO: GENT streeft ernaar het perspectief van ons publiek op de samenleving te verbreden door onconventionele verhalen te tonen die rechtstreeks vanuit het hart van de filmmakers komen. We streven naar inclusiviteit, want we vinden het belangrijk dat verschillende culturele achtergronden en genderidentiteiten zich thuis en gerepresenteerd voelen op het festival.


English

CUT TO: GHENT is a one-day short film festival by and with young, quirky film artists. We want to encourage everyone to experiment, regardless of traditions and clichés. We see our festival as a playground or laboratory where both filmmakers and the audience are encouraged to dream.

CUT TO: GHENT strives to broaden our audience's perspective on society by showing unconventional stories that come straight from the filmmakers' hearts. We strive for inclusivity, because we think it is important that different cultural backgrounds and gender identities feel at home and represented at the festival.


Postadres

Sportstraat 16 9000 Gent